ПЕНОБЕТОН ООД - креативност, иновации и икономическо изгодно партньорство при реализиране на строителни проекти.

ПЕНОБЕТОН ООД е създадена през 2003 г. и е представител на новото поколение фирми в строителния бранш, с основен предмет на дейност разработване, внедряване и изпълнение на леки бетони. Нейните учредители имат над 20 годишен опит в разработката на продукти и технологии в областта на леките бетони в България и Холандия.

Фирмата разполага с мобилни инсталации и собствени иновационно разработени продукти. Изработва ги, технологично на място, до строителен обект, с възможност за подаване и полагане на обеми между 20 и 140 м? дневно, на височина до 60 м височина, при производителност 1000 - 1200 м? на ден, при дебелина на покритието 4-5 см. Благодарение на собствена научно изследователска дейност, ПЕНОБЕТОН ООД усъвършенства старите и разработва нови продукти, отговарящи на специфичните изисквания на Българския пазар.

Нашите маериали:

БЕТОТЕРМ* и БЕТИЗОЛ*

Плътност: от 200 до 700 кг/м3
Топлопроводимост: от 0.052 до 0.12 Вт/мС

Топло и звукоизолационни, негорими, лесно и бързо полагащи се, устойчиви на стареене и разлагане. Поемат по-малко вода. Изплащат се в кратки срокове в следствие на икономия на енергия. Постигат максимален топло и звукоизолационен ефект при достъпна цена и високи технологични показатели.

БЕТИЗОЛ* и БЕТОТЕРМ* са сертифицирани материали съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти:
БЕТИЗОЛ* - издадено БТО № 00-051/ 01.12.2006 г., БЕТОТЕРМ* № 772/21.11.2005 г.

БЕТИЗОЛ* и БЕТОТЕРМ* са запазени търговски марки на ПЕНОБЕТОН ООД.

Предимства за:

Инвеститора: оптимално съчетание на цена, качество и ефективност, икономия на средства, съкращаване пусковия срок на обекта.

Строителя: бързо и лесно изпълнение, материалите се произвеждат автоматизирано на място до обекта, веднага се подават и полагат на желаната кота.

Потребителя: повишено ниво на комфорт, поради добрите топло и звуко изолационни показатели, високо качество на изпълнение.

Архитекти и проектанти: добри технически показатели, не натовареност на конструкцията на сградите, на етап планиране икономия на средства, индивидуални и гъвкави решения, новаторски идеи.

С натрупания опит в строителните технологии, основната цел на нашата компания е винаги в интерес на нашите клиенти. Гаранция са запазената марка и качество на нашите продукти, бързина на изпълнение, както и интелектуалният потенциал и професионализъм на амбициозният екип на ПЕНОБЕТОН ООД. Млади професионалисти, с новаторски идеи, допринасящи за създаване на съвременни оригинални решения, съобразени с новите изисквания и стандарти на развитие на съвременните технологии.

С нашите продукти са реализирани: МОЛ "Велико Търново", 10 сгради - Бизнес парк - София, покрив мебелна къща АРОН - кв. Люлин, жилищни и офис сгради - гр. София, гр. Банско, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Благоевград, гр. Созопол, гр. Русе и др.