Машинно нанасяне на БЕТОТЕРМ


Разстилане на материала.


Топлоизолация на плосък покрив.

БЕТОТЕРМ


БЕТОТЕРМ е вид лек бетон, композитен материал на основа хидравлични свързващи вещества и експандиран полимер. Съчетава много ниско тегло с високи якостни, топло и шумоизолационни параметри. Материалът е със затворена клетъчна структура, негорим. Поема по-малко вода (не повече от 4-6% тегловни) в сравнение с аналогични строителни материали.

БЕТОТЕРМ се предлага с плътност 200-350 кг/м3 и минимална дебелина 5 см. Изборът на плътността и свързаните с нея параметри зависят от приложението на материала, от очакваното натоварване и вида на последващо покритие.

Няколкократното по-малко обемно тегло на БЕТОТЕРМ в сравнение с познатите цименто-пясъчни смеси, намалява натоварването на конструкцията. Заложен на етап проектиране позволява значителна икономия на средства.

БЕТОТЕРМ осигурява на потребителя повече комфорт чрез топло и шумоизолиран, а на инвеститора и строителя - намалени разходи в следствие на олекотената конструкция. Технологията и скоростта на изпълнението осигурява продукт с високо и постоянно качество на конкурентни цени.

Технически характеристики

Плътност
кг/м3
Якост на натиск
кг/см2
Топлопроводимст
λ, Вт/мС
Звукоизолация
500 хц за 5 см.
Паропропускливост
 
200 8 0,052 15 8,5
250 10 0,065 14 8,5
300 15 0,083 13 8,8
350 19 0,088 12,5 9,2

1) посочените стойности са резултат от изпитания на 28 ден след приготвянето на материала и се очаква да нараснат с до 50% след 12 месеца.

Цитираните показатели съответстват на европейският стандарт EN 13172:2001, въведен чрез потвърждаване за прилагане като български стандарт БДС EN 13172:2004 с разрешението на CEN, rue de Stassart 36, 1050 Bruxelles, Belgium.