Машинно нанасяне на БЕТИЗОЛ


Разстилане на материала.


Нанесена топлоизолационна подова замазка от БЕТИЗОЛ

БЕТИЗОЛ


БЕТИЗОЛ вид лек бетон представляващ неорганична пяна на основа на хидравлично свързващи материали. Съчетава ниcко тегло с добри якостни, топло и шумоизолационни параметри. Материалът е със затворена клетъчна структура, негорим, поема по-малко вода (не повече от 8-10% тегловни) в сравнение с аналогичните строителни материали.БЕТИЗОЛ се предлага с плътност 250-700 кг/м3 и минимална дебелина 5 см. Изборът на плътността и свързаните с нея параметри зависят от приложението на материала, от очакваното натоварване и вида на последващо покритие.Технически характеристики


Плътност
кг/м3
Якост на натиск
кг/см2   1)
Топлопроводимст
λ, Вт/мС
300 7 0,065
400 10 0,085
500 16 0,095
600 21 0,12

1) посочените стойности са резултат от изпитания на 28 ден след приготвянето на материала и се очаква да нараснат с до 50% след 12 месеца.


Цитираните показатели съответстват на европейският стандарт EN 13172:2001, въведен чрез потвърждаване за прилагане като български стандарт БДС EN 13172:2004 с разрешението на CEN, rue de Stassart 36, 1050 Bruxelles, Belgium.